Klacht over Psycholoog Leiden?

Mijn praktijk Psycholoog Leiden werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Stichting HBO Register Beroepsoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG) . De basis is eerlijkheid en openheid. Jouw persoonlijke dossier is bij mij te allen tijde gewaarborgd.

Heb je klachten over mij of mijn behandeling, aarzel niet die met me te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je met je klacht bij het NIP terecht. Mijn lidmaatschapsnummer is 25238.

De klachtenprocedure van het NIP: Het NIP heeft een beroepscode opgesteld – de eisen, richtlijnen en gedragsregels van een behandelend psycholoog. Het gaat om principes als: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Psychologen die lid zijn van het NIP, kun je herkennen aan het keurmerk. Het zijn vakmensen die zich binden aan deze beroepscode. Kijk in de code om te zien of er zaken aan de orde komen die met jouw klacht te maken hebben.

Bespreek je klacht eerst met je psycholoog!

En mocht je er samen toch niet uitkomen, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht. Dat is een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP.

Maar misschien wil je eerst wat meer informatie over de klachtenregeling. Of een toelichting op deze beroepscode. Neem dan contact op met de medewerker verantwoordelijk voor beroepsethiek, Rosalinde Visser. Zij is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur op nummer (020) 410 6222.

Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl onder het menu kopje “Publieksinformatie” en subkopje “Klacht over psycholoog?”.

De procedure van het (RBNG)
Je hebt je klacht met mij besproken en hebt daarna toch geen tevreden gevoel. Dan kun je je klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Beroepsoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg. Maar misschien wil je eerst wat meer informatie over de klachtenregeling of een toelichting op de beroepscode van het RBNG. Kijk op rbng.nlen tbng-tuchtrecht.nl onder “Tuchtrecht en klachtenregeling”. Je kunt met beide stichtingen makkelijk contact opnemen via de websites.

Mijn lidmaatschapsnummer is:

Heb je nog vragen? Bel of stuur even een mailtje naar praktijk Psycholoog Leiden/